Lovpligtig Risikovurdering nu en del af Tagpas

I forbindelse med Tagpas release 1.7.3, d. 5. august 2022 – understøtter vi nu risikovurdering på en nem og intuitiv måde.

Det er b.la.på baggrund af en tragisk hændelse i 2019, hvor en tagdækker faldt ned og mistede livet, er det jævnfør “Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38” blevet obligatorisk at foretage risikovurdering af den enkelte sag og i givne tilfælde udføre påkrævede sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer mod nedstyrtning, inden arbejde på taget må påbegyndes. Dette har vi nu indarbejdet i Tagpas som et element af en Kvalitetssikringssag.

Man bliver ved oprettelsen af sagen stillet nogle få spørgsmål om 

Illustration: Hvornår sikring og skriftlig risikovurdering

Hvis et af svarene ”trigger” det, tilføjes et kontrolskema under ”Modtagekontrol”, der hedder ”Risikovurdering”. Denne vurdering kan udfyldes med det samme eller senere, men er den først tilføjet, er den obligatorisk at udfylde. Skemaet tilføjes pr bygning under skemaer.

Det vil blive logget og fremgå af den udfyldte pdf-rapport med initialer og tidsstempel samt evt. fotodokumentation, hvem der har taget stilling til bygningens taghældning og højde samt risiko for faldulykker.

Denne funktionalitet skal ses som en hjælp til at overholde gældende lovgivning og vil i første omgang være automatisk fravalgt. Virksomhedens administrator vil under virksomheds-indstillinger aktivt kunne vælge, om eller hvornår Risikovurdering som standard skal være slået til eller fra. På et senere tidspunkt bliver Risikovurderingen slået til som standard.

Bekendtgørelsen kan læses via dette link:
https://www.elov.dk/bekendtgorelse-om-bygge-og-anlaegsarbejde/paragraf/38/